Organisationsutveckling
Ledarskapsutveckling
Ledarutveckling
 
Personalutveckling
Kundbemötande
 
“Ledarskap är att förstå och engagera människor för att hjälpa dig utföra ett jobb. Ett gott ledarskap tar alla de goda egenskaper som integritet, engagemang syfte, kunskap, skicklighet, osjälviskhet liksom målmedvetenheten att inte acceptera ett misslyckande. “ ~Admiral Arleigh A. Burke
 

Vikten av en god förvaltning och inspirerande ledarskap kan aldrig underskattas. Ett bra arbete får individer och team att blomstra men om de ignoreras kan det goda snabbt ersättas av likgiltighet och lågt engagemang.

Preced arbetar med alla nivåer; från nyblivna chefer till erfarna företagsledare. Vi utformar effektiva metoder för att utveckla de grundläggande färdigheterna samt att fokusera på motivation, kommunikation, coachning. I samspel med dina krav kommer vi att utforma en lösningsmetod som uppfyller dina behov och ger konkreta resultat.

Vi kan hjälpa er med följande

   
Strategisk planering och åtgärdsorientering
   
Problemlösning
   
Självinsikt
   
Pedagogiskt ledarskap
   
Projektledning
   
Chefskuggning
   
 
 
 
 
All rights reserved. Copyright © 2011 Preced.