Organisationsutveckling
Ledarskapsutveckling
Ledarutveckling
 
Personalutveckling
Kundbemötande
 
“Den gängse definitionen av produktions- och tjänsteföretag är att få arbetet utfört genom människor, men den verkliga ledningen är att utveckla människor genom arbete.“ - Agha Hassan Abedi
 

I dagens affärsmiljö bör en effektiv chef använda flera aspekter av Management. En chef vinner på att se "Management" som en blandning av kunskap och kreativitet - möta affärsmålen via sitt teams effektivitet och samarbete.

Preced har designat olika program för chefer och arbetsledare med syfte att förbättra förmågan att leda organisationer via planering, organisering, ledning och samordning av resurser. Genom dessa program utvecklas en förståelse för teori och utveckling av de praktiska färdigheterna som behövs för att ge förutsättningar att hantera både sig själv och andra människor på ett effektivt sätt.

Vi kan hjälpa er med följande

   
Ledarskap Ledarskap
   
Projektledning
   
Handledarkompetens
   
Intervjuteknik
   
Kroppsspråksläsning
   
 
 
 
 
All rights reserved. Copyright © 2011 Preced.