Organisationsutveckling
Ledarskapsutveckling
Ledarutveckling
 
Personalutveckling
Kundbemötande
 
“Framgångarna i en organisation är ett resultat av de insatser som görs för varje individ. “ -Vince Lombardi
 

I Preced är vi övertygade om att organisationsutveckling och kompetensutveckling är tätt sammanlänkade och måste utföras hand i hand för att uppnå framsteg och tillväxt.

Våra tjänster spänner över alla nyckelpersoners utveckling för att leverera värde till organisationen genom att utveckla det intellektuella kapitalet. Vi anser att detta är en ständigt pågående process och vi arbetar nära dig för att säkerställa både de organisatoriska och de personliga målen.

Vi kan hjälpa er med följande

   
Teambyggande / utveckling
   
Personalutveckling
   
Kompetensvalidering
   
Integrering av invandrare
   
Konfliktberedskap
   
Diskrimineringslagen
   
Jämställdhetslagen
   
Kommunikationsutveckling
   
HRM (Personalhantering)
   
Personalens entreprenörskap
 
 
 
 
 
All rights reserved. Copyright © 2011 Preced.